δρύον

δρύον
δρύος
woodland
masc acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • SOLYMA — I. SOLYMA singularis, et pluralis numeri, et Solymae, urbs clarissima Iudaeae, quae et Hierosolyma. Iuvenal. St. 6. v. 544. Interpres legum Solymarum. Item Solyma, urbs Lyciae mediterran. in colle, quae Solymus Straboni dicitur apud urbem… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SOLYMI — populi in summis Tauri montis iugis constituti, inter Lycios et Pisidas, proterea a Strabone nunc his nunc illis attribuuntur. Deos hic oluêre post mortem tres istos e Viris Principibus, Ἄρσαλον, Δρύον, Τροσωβιόν, ut eos appellat Plut. de defect …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ARYTUS — Graece Α῎ρυτος, Solymis cultus, vide Eusebium Praepar. Euang. l. 5. c. 5 Α῎ρυος vocat Theodoretus Graec. affect. cur. l. 3. Δρύον Plutarchus de Def. Oracul. Vide infra Solymi …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MONOXYLON — Graece Μονόζυλον, apud Plin. l. 6. c. 23. Regio autem, ex qua piper monoxylis lintribus Becaren convehunt, vocatur Cottonara; ubi τὸ lintribus ex glossemate in textum receptum esse, sentit Stewech. super Vegetium l. 3. c. 7. Navigii genus est, ex …   Hofmann J. Lexicon universale

  • γεράνδρυον — γεράνδρυον, το (Α) γέρικο δέντρο, κορμός ή κούτσουρο. [ΕΤΥΜΟΛ. Σχηματισμός κατά τον τύπο τού μελάν δρυον] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”